×
آخرین اخبار

بایگانی‌ها غرحضوری | دیدگاه نیوز

پودمان آموزشی غیرحضوری مدیران و کارشناسان ارتباطات و امور بین الملل، فرهنگی، هنری و گردشگری
رییس گروه آموزش شهرداری تبریز؛

پودمان آموزشی غیرحضوری مدیران و کارشناسان ارتباطات و امور بین الملل، فرهنگی، هنری و گردشگری

رییس گروه آموزش شهرداری تبریز از برگزاری برنامه پودمان آموزشی غیرحضوری مدیران و کارشناسان ارتباطات و امور بین المل، فرهنگ، هنری و گردشگری خبر داد.
  • ۱۴۰۰-۰۴-۰۱
  • 312 بازدید