ببه گزارش خبر روز ، مهندس اسماعیل کریمی اصل با توجه به کاهش ۵٠ درصدی ذخیره آب سد علویان در گفتگو با خبرنگاران در این خصوص و دعوت از کشاورزان و باغداران پایاب سد علویان برای صرفه جویی در مصرف آب و توصیه روشهای مصرف بهینه آب در کشاورزی و توسعه روشهای آبیاری تحت فشار در سطح باغات گفت: از اساسی ترین روشهای اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی می توان به اجرای روشهای به زراعی و به نژادی مانند اصلاح روشهای کاشت، اجرای سیاست تغییر کاربری اراضی در الگوی کشت مبتنی بر مزیت نسبی، تلاش در جهت کاهش سطح کشت محصولات با مصرف بالای آب و اصلاح و توسعه کاشت گیاهان با نیاز آبی کم می باشد.

وی ادامه داد: علاوه بر این راهکارهای دیگری مانند توسعه کشتهای گلخانه ای، اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار و مهار آبهای فصلی می تواند تا حد قابل توجهی بر بهبود الگوی مصرف آب در کشاورزی تاثیر مثبت داشته باشد.