به گزارش خبر روز ، محمدرضا قربانیان تبریزی گفت: در راستای جلوگیری از انتشار آلودگی و مقابله با جانوران موذی ناقل از قبیل موش های شهری، همه ساله طرح طعمه گذاری در دستور کار نیروهای خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز است.

وی در راستای حفظ سلامت شهروندان مبارزه با جانوران موذی بخصوص موش های شهری را ضروری دانست و گفت: جلوگیری از فراهم آمدن شرایط مناسب تکثیر و زیست، بازرسی روزانه محل های طعمه گذاری شده و جمع آوری و معدوم سازی لاشه های این جانوران اقدام مهمی در راستای جلوگیری و انتشار بیماری های ناشی از موش ها و حشرات موذی است.

قربانیان اظهار داشت: بهسازی محیط، محدود سازی غذا، آب و زیستگاه بهترین روش کنترل جمعیت موشها محسوب می شود که در این راستا از بین بردن لانه و امکان لانه سازی موشها از طریق پاکسازی منظم جوی ها، عدم تخلیه زباله از سوی شهروندان در کانال ها و جوی ها و استفاده از طعمه ها و سموم راهکار موثری برای مبارزه با حیوانات موذی به حساب می آید.

وی افزود:فصل تابستان بهترین زمان برای اجرای طرح مبارزه با جانوران موذی و موش های فاضلاب است.

معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز در پایان گفت: شهروندان در صورت مشاهده تجمع موش ها به سامانه ۱۳۷ اطلاع رسانی نمایند تا نیروهای خدمات شهری با استفاده از سم و طعمه گذاری در نقاط کلونی موش ها نسبت به پاکسازی محیط اقدام نمایند.