به گزارش خبر روز، سردار کامرانی صالح، فرمانده انتظامی استان همدان در دیدار چهره به چهره با مردم با اشاره به افزایش ۳۰ درصد رضایتمندی مردم از عملکرد پلیس نسبت به مدت مشابه پارسال افزود: سامانه ۱۹۷ باهدف رسیدگی سریع تر به مشکلات و ارتقای کیفیت خدمت رسانی راه اندازی شده است. 
وی همچنین اظهار داشت: مردم در صورت انتقاد، پیشنهاد و یا رضایتمندی از عملکرد پلیس می توانند با سامانه تلفنی ۱۹۷ تماس و یا به دفتر نظارت همگانی پلیس مراجعه کنند.