اخبار ویژه

رسانه های باجگیر دیروز و رپورتاژ بگیر امروز، عامل اصلی فقدان توسعه در خوزستان
رسانه های باجگیر دیروز و رپورتاژ بگیر امروز، عامل اصلی فقدان توسعه در خوزستان
به قلم ابوالفضل بابادی شوراب؛

رسانه های باجگیر دیروز و رپورتاژ بگیر امروز، عامل اصلی فقدان توسعه در خوزستان

در دوران فعلی، رسانه به بخش کلیدی زیست ما تبدیل شده و بعنوان کاتالیزوری در گسترش مناسبات اجتماعی عمل می کند.

ابوالفضل بابادی شوراب – خبر روزدر دوران فعلی، رسانه به بخش کلیدی زیست ما تبدیل شده و بعنوان کاتالیزوری در گسترش مناسبات اجتماعی عمل می کند.

اما شوربختانه رسانه در خوزستان که می توانست نقش آینه را در جامعه بازی کند و با بیان واقعیات، کژی ها و راستی ها را در جامعه به نمایش بگذارد، تبدیل به روابط عمومی ادارات و سیاستمداران پرنفوذ شده است.

برخی افراد رسانه ای، با تشکیل تیم رسانه ای و بکارگیری قلم های توانا، در قبال حمایت از مدیرانی که نه توانایی دارند و نه از استانداردهای استخدامی برخوردارند، بدنبال امتیازگیری و کسب منافع هستند.

.رسانه هایی که در برابر انتقال آب کارون سکوت پیشه کرده اند.
.رسانه هایی که در برابر فروش با قیمت نازل نیشکر هفت تپه، سکوت یا همراهی کردند.
.رسانه هایی که در برابر چالش های کلیدی استان خنثی عمل کرده اند.
.رسانه هایی که هنرشان مدح مدیران کوتوله استانی و شهری است.

بی شک اگر توسط نهادهای نظارتی با چنین افرادی که خود را منتسب به نهادهای خاص معرفی می کنند، برخورد نشود، این گروهها و افراد بخاطر حفظ منافع خود با حمایت های از مدیران ناتوان و تخریب برخی مدیران توانمند، آینده استان را به مخاطره می اندازند.


پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*