اخبار ویژه

برچسب : همراه اول

ادامه برداشت بی مجوز دولت از جیب مشترکان

ادامه برداشت بی مجوز دولت از جیب مشترکان

خبر روز / ۴۰۰ میلیارد تومان اضافه دریافتی پیامک ها به مشترکان برنمی گردد. معاون وزیر ارتباطات از ورود دیوان محاسبات به مسئله اضافه دریافت قیمت پیامک خبرداد و گفت: تا زمانی که تصمیم درباره نرخ پیامک گرفته نشود، ردیف درآمدی ۴۰۰میلیاردی دولت، به قوت خود باقی است،بدین ترتیب به نظر می رسد دیگر نه […]