اخبار ویژه

برچسب : منافقین

نفرت از منافقین در صدر مطالب توئیتر

نفرت از منافقین در صدر مطالب توئیتر

کاربران ایرانی در اعتراض به برنامه تبلیغاتی گروهک تروریستی منافقین که برخی چهرهای افراطی امریکایی و سعودی نیز در آن حضور دارند ، هشتگ IranHatesMEK# را در توئیتر ترند کردند.