اخبار ویژه

برچسب : شیرین لرستانی

شورای شهر، بایدها و نبایدها

شورای شهر، بایدها و نبایدها

از نظر آسیب شناسی مهمترین چالش فرا روی شهر و شهروندان اهوازی چالش های زیست محیطی از قبیل ریزگردها، بحث فاضلاب شهری، آبهای سطحی، پسماندهای بیمارستانی و صنعتی، آلودگی‌های بصری و صوتی در حاشیه شهر و در بخش‌های مرکزی پر تراکم شهری است.