اخبار ویژه

برچسب : شوراها صداقت عمل داشته باشند

اعضای شورای اسلامی باید در انجام وظایف محوله خود همدل و همفکر و صداقت عمل داشته باشند

اعضای شورای اسلامی باید در انجام وظایف محوله خود همدل و همفکر و صداقت عمل داشته باشند

دکتر ثبوتی همچنین با اشاره به این مطلب که ما آمادگی تحویل و تحول شورا در تاریخ ابلاغی توسط وزارت کشور هستیم یادآور شد بر اساس قانون انشالله مراسم تحلیف و انتخاب شهردار یا سرپرست شهرداری طی جلسه ای در محل شورای شهر انجام خواهد گرفت