اخبار ویژه

برچسب : رفراندوم ترکیه

ردایی چند پاره روی شانه‌های اردوغان

ردایی چند پاره روی شانه‌های اردوغان

همه‌پرسی تاریخی و سرنوشت ساز ترکیه در حالی با پاسخ مثبت مردم این کشور به وقوع پیوست که در سایه کودتایی نافرجام و بحث برانگیز همچنان سرزمین ترکها در شرایط فوق‌العاده به سر برده و بیم آن می‌رفت، با توجه به مهر کمرنگ تأیید بر تمامیت خواهی اردوغان؛ حزب حاکم به این زودی‌ها فتیله چراغ اضطرار را پایین نکشد.