اخبار ویژه

برچسب : رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مسجدسلیمان

برگزاری طرح نشاط گامی مستحکم برای مبارزه با تهاجم فرهنگی است

برگزاری طرح نشاط گامی مستحکم برای مبارزه با تهاجم فرهنگی است

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مسجدسلیمان گفت: با توجه به هجمه های حیله گرانه دشمن برگزاری برنامه طرح نشاط برای فرزندان ایران اسلامی گامی در راستای مبارزه با ابتذال های فرهنگی، راهنمایی نوجوانان به مسیرهایی مشخص و مطابق با فرهنگ اسلامی است.