اخبار ویژه

برچسب : خودور

شیشه‌دودی خودرو؛ آری یا خیر!؟

شیشه‌دودی خودرو؛ آری یا خیر!؟

فصل گرما نزدیک است و بسیاری افراد از هم اکنون به فکر دودی کردن شیشه های خودرو برای در امان ماندن از گزند نور خورشید هستند.