اخبار ویژه

برچسب : بزرگداشت شهداء’

برنامه بزرگداشت روز شهدا توسط دبستان ابوذر غفاری

برنامه بزرگداشت روز شهدا توسط دبستان ابوذر غفاری

وقایع تاریخی وبیاد ماندنی دوران دفاع مقدس و رشادتهای مردم منطقه در آن برهه از زمان ، ومقاومت وایستادگی بی نظیر سرباز سرافراز مردم دشت آزادگان ، شهید محمد رضا سبهانی ، توسط روایتگر یادمان ، برای دانش آموزان ، سخنانی ایراد گردید.