اخبار ویژه

برچسب : استخدام

پس اعلام کنیم استخدام داریم به شرط داشتن پارتی! / یادداشتی از محمدرضا کرمزاده

پس اعلام کنیم استخدام داریم به شرط داشتن پارتی! / یادداشتی از محمدرضا کرمزاده

این روزها اول استخدام میشود سپس اطلاع رسانی میشود! یا ما از قوانین جاری مملکت عقب مانده ایم و یا قوانین نانوشته ای در اختیار برخی مسئولان قرار داردکه دست و بال شان برای پارتی بازی کردن و توصیه ای رفتار کردن و مختاربودن در چاق و لاغر کردن متقاضیان دیگر ابایی و نگرانی درخصوص ماخذه شدن ندارند!