اخبار ویژه

برچسب : آموزش های فنی و حرفه ای

بیش از چهار میلیون نفر آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند

بیش از چهار میلیون نفر آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند

 به گزارش خبر روز؛ خداداد اولیایی اظهار داشت: رسالت سازمان فنی حرفه ای تربیت نیروی کار برای جامعه مورد نیاز مانند صنایع و صنوف، دانشگاه ها و طرح های در حال اجرا در سطح استان است. وی گفت: نیروی توانمند بهره وری سیستم را به همراه خواهد داشت لذا بر این اساس سازمان فنی حرفه […]