اخبار ویژه

  • شناسه : 13904
  • ۱۸ آبان ۱۳۹۷ - ۳:۲۳
  • 375 بازدید
  • ارسال توسط :
شرایط بحران درشهرسوسنگردوسکوت مدیران ارشداستانی وکشور
شرایط بحران درشهرسوسنگردوسکوت مدیران ارشداستانی وکشور

شرایط بحران درشهرسوسنگردوسکوت مدیران ارشداستانی وکشور

این انقلاب واسلام باخون ریخته ی شهدای ۸سال جنگ تحمیلی و بااز خودگذشتگی ۱۲۰۰شهیددشت آزادگان وهویزه نگهداری شده است

خبر روز / یادداشتی از سید محمد امین موسوی : لزوم ورودمدیریت بحران استان همچنین اطلاع مدیریت بحران کشورازوضعیت امکانات تحت اختیارادارات شهرستانی دشت آزادگان‌لازم وضروری است به گونه ایی که اکثرادارات عضودرستادبحران شهرستان امکانان وتدابیرمقابلهدبابحران رانداشته وندارند.
نماینده محترم می تواندبه پایان این وضعیت های بحرانی پیش بینی شده خاتمه دهداما،امامی بایست دست مدیران شهرستانی راگرفته وبرای افزایش انجام خدمان رسانی بهتروبیشتربه مردم اعتبارات لازم برای هریک ازادارات رابه تفکیک وزارتخانه هاپیگیری وتاتخصیص وجذب ۱۰۰درصدی آنهارامساعدت ویاری کندونبایدتنهابه فکرعالمی دوم بودن و…باشند،بلکه دراصل واصول می بایست این پیگیری هاراازقبل نیزانجام می داندبدان دلیل دلیل که خودبومی وساکن این شهرستان بوده است و زمانی ریاست آموزش وپرورش شهرستان دشت آزادگان راعهده داربوده است

 

پس قطعانسبت به این بحران هاومشکلان ادارات شهرستانی واقف بوده اندامااگراین پیگیری هازمان برباشدوتاماه های آخرخدمت خودویادرنزدیکی ایام انتخابات برنامه ریزی شده باشدقطعانتایج عکسی رابرای ایشان چه ازنظرسیاسی وچه ازنظراجرایی در برخواهد داشت.

 

فرماندار،شهردار و ریاست اداره آبفادراین زمینه ودرنحوه خدمات رسانی به شهروشهروندان مقصرنیستند چرا که شما نمی توانیدبه یک استادبنایی ،بادادن یک بیل وعدم اجازه دادن به استفاده ازلوازم وادوات دیگر،منزل زیباومجللی رابسازدبلکه می بایست برای آن استادبنایی ومعمارادواتی چون بیل وکلنگ و…،مصالح ،نیروی کار،حقوق واعتبار،حمایت وپشتیبانی ونه سنگ اندازی، حضور مستمر در کناراو، و…رافراهم‌سازیدویاحداقل درفراهم آوردن اینگونه امکانات ایشان رایاری کنید.

 

امیدآن رادارم روزی رسدکه خدمت بی منت وبدون ریاحتی اگرهمراه بامنافع اقتصادی وسیاسی برای خودباشدراشاهدباشیم وبتوانیم روحیه ی مردم مدافع حرم وحریم راافزایش دهیم امامستلزم ورودناظران استانی وکشوری نسبت به وقفه هاوعدم اختصاص های اعتبارات همچنین شیوه وروندتوزیع مناصب وپست های خدمت رسانی است ،این انقلاب واسلام باخون ریخته ی شهدای ۸سال جنگ تحمیلی و بااز خودگذشتگی ۱۲۰۰شهیددشت آزادگان وهویزه نگهداری شده است.

 

شهرخوب باوجودکمک هم ساخته می شودونه مقابله باهم

علیرضا شناوی

خبرنگار اختصاصی خبر روز در شهرستان دشت آزادگان و هویزه بوده، فارغ التحصیل کارشناسی رشته حقوق، عضو کمیته خبرنگاران و امور رسانه قرارگاه فرهنگی دشت آزادگان، عضو شورای نویسندگی نشریه و هفته نامه رضوان خوزستان، سابقه فعالیت در بیش از ۳ خبرگزاری استان خوزستان را دارد.

بیشتر بخوانید»  مسئولان حمایت ملت از نظام را به منزله تائید ناکارآمدی‌های اقتصادی قلمداد نکنند

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*